EUROPESE AGENDA STAD

CLIENT: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COMMISIONED BY: Tappan

De Europese Unie is een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Vandaag de dag woont ruim 70 procent van de Europese bevolking in steden. De VN verwacht dat dit percentage in 2050 de 80 procent haalt. De manier waarop steden omgaan met de uitdagingen die deze groei met zich mee brengt, is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling van de EU en haar inwoners. De Europese Agenda Stad is daarvoor opgesteld.