Zicht op Ondermijning

CLIENT: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COMMISIONED BY: Tappan

Animatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van illustraties door Studio Theo Ruys. Stem: Rudy Mackay

De ambitie van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ is een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door gebruik te maken van nieuwe methoden van Data Analytics. Overheden werken daarin samen, door kennis en informatie breed te delen en elkaar bij gebruik van deze nieuwe methoden te ondersteunen.

Met als resultaat het verkrijgen van beter inzicht in de onderliggende patronen en fenomenen van ondermijnende criminaliteit en in de maatschappelijke weerbaarheid.

For a version with English subtitles:
click here!